Oxygen Provider

DAN Oxygen Provider – poskytovatel kyslíku

Kurz první pomoci s použitím kyslíku při potápěčských nehodách. Je určen pro rekreační potápěče a cílem je aby tito uměli rozpoznat akutní stavy ohrožující zdraví (život) spojené s potápěním a uměli poskytnout první pomoc s použitím kyslíku do doby příjezdu kvalifikované lékařské pomoci nebo během transportu postiženého do nejbližšího zdravotnického zařízení.

Tento kurz je v současné době nutné absolvovat např. před kurzy Divemaster a tato kvalifikace je v současné době vyžadována u všech instruktorů.

Vstupní podmínky

Pro vstup do kurzu by měl mít účastník potvrzenu účast na kurzu první pomoci – např. Červený kříž, Rescue – UDI, spec. první pomoc. Pro ty co nemají žádný z těch to kurzů zajistíme tento kurz – nácvik kardio-pulmonární resuscitace ještě před zahájením.

Výstroj

Není třeba žádná vlastní výstroj. DAN Oxy tréninkovou jednotku zajišťuje pořadatel.

Materiály

Při zahájení kurzu obdrží každý účastník „set obsahující:

 • učebnici „První pomoc při potápěčské nehodě s použitím kyslíku“ – v češtině i angličtině
 • DAN tašku na materiály, tužku, zápisník, samolepky

Průběh kurzu

 • pro úplné laiky (co neabsolvovali žádný nácvik první pomoci) – cvičení – nácvik…
 • administrativa
 • přednáška s použitím instruktážního videa – prezentace:
  • anatomie – dýchací a kardiovaskulární systém
  • stav blízký utonutí – vzduchová embolie, DCS
  • účinky kyslíku na organizmus
  • výhody použití kyslíku
  • záchranný kyslíkový přístroj
 • praktický nácvik modelové situace
 • diskuse – vyhodnocení kurzu

Celý kurz trvá cca 4 – 5 hodin dle počtu účastníků Osvědčení Po úspěšném absolvování kurzu bude účastníkům uděleno osvědčení „DAN Oxy Provider“ – ihned z kurzu si odnesete takzvanou „temporary“ – dočasnou kartu. Trvalá – plastová karta Vám bude zaslána přímo z centrály DANu na Vaši adresu. Na místě obdržíte též „diplom“.

Menu