Basic Diver

Základní kurz potápění s přístrojem s doprovodem instruktora

Potápěč s doprovodem“ dle norem ČSN EN 14153-1 a CSN EN ISO 24801-1

V základním kurzu potápění „Basic Diver“ (česky „základní potápěč) Vás naučíme základům potápění s přístrojem a po jeho absolvování obdržíte mezinárodně platný certifikát s doživotní platností s oprávněním:

 • potápění se vzduchovým přístrojem do hloubky 18 metrů s doprovodem instruktora
 • k účasti na potápěčských akcích, zájezdech a ponorech
 • vyžádání „nadváhy“ na potápěčskou výstroj u vybraných leteckých společností

Vstupní podmínky do kurzu Basic Diver

 • potvrzení o zdravotní způsobilosti (do průkazu před zahájením praxe!) nebo prohlášení o zdravotním stavu věk minimálně 14 let (souhlas zák. zástupce u nezletilých)

Náplň kurzu

 • teoretické přednášky (bezpečnostní pravidla, potápěčská – technika, fyzika, zdravověda) 8 – 10 hodin
 • praktická cvičení v bazénu / chráněném vodním prostoru (použití ABC – vylití masky, ustrojení a použití tlakové láhev, jacketu, plicní automatiky, dýchání 2 frekventantů z 1 přístroje)
 • praktická cvičení ve volné vodě / moři (2 ponory)
 • závěrečné přezkoušení, test, certifikace (nutná fotografie pasového formátu)
 • průběh kurzu se upřesňuje s účastníky při zahájení a průběžně se upřesňuje po vzájemné dohodě

Průběh kurzu

 1. teoretické přednášky
 2. praxe v bazénu (kondiční tréninky)
 3. praxe ve volné vodě (výcvikové ponory)
 4. písemný test na závěr teorie
 5. vystavení certifikace na závěr praxe (nutná 1 fotografie pasového formátu)
Menu