AOWD – Advanced OWD ⭐⭐

Advanced Open Water Diver

Kurz potápění pro pokročilé potápěče

Vstupní podmínky

 • potvrzení o zdravotní způsobilosti (do průkazu před zahájením praxe!) nebo prohlášení o zdravotním stavu
 • specializace orientační potápění (povinně u systému UDI)
 • věk minimálně 16 let
 • 20-30 sestupů do hloubky 10 – 30 m do dokončení kurzu

Náplň kurzu

 • teoretické přednášky (bezpečnostní pravidla, potápěčská – technika, fyzika, zdravověda) 8 – 10 hodin
 • teoretické přednášky (bezpečnostní pravidla, potápěčská – technika, fyzika, zdravověda, dekompresní postupy, plánování ponorů) – 8 – 10 hodin
 • praktická cvičení ve volné vodě – 3 sestupy s přístrojem v doprovodu instruktora v délce cca 20 min. (odložení jacketu, nouzový výstup,
 • orientace – vedení skupiny, nácvik krizové situace, záchrany)

Průběh kurzu

 1. teoretické přednášky – dle přehledu akcí
 2. praxe bazén (kondiční příprava) – dle přehledu akcí
 3. praxe ve volné vodě (sestupy) – lze 2 – 3 sestupy za den (dohoda) – dle přehledu akcí
 4. zkoušky – v průběhu kurzu plněním jednotlivých kroků + písemný test (při praxi)
 5. certifikace na závěr praxe – nutné! min. 1x foto pasového formátu – na kartu
Menu