Kurzy potápění pro začátečníky

Kurz potápění pro začátečníky

OWD – OPEN WATER DIVER

Kurz pro začátečníky „Open Water Diver“ (dále jen OWD) česky potápěč na otevřené vodě může absolvovat každý zájemce se základní znalostí plavání od 14ti let. Absolvováním kurzu získáte mezinárodní oprávnění pro potápění do hloubky 18ti metrů. V kurzu potápění se naučíte základům potápění s přístrojem, používání a ošetření výstroje, základům anatomie, fyziologie, fyziky, techniky i zásadám bezpečného potápění.

Kurzy potápění zakončujeme testovou přezkoušením znalostí i zkouškou ve volné vodě. Po absolvování obdržíte mezinárodně platný certifikát s doživotní platností s oprávněním k:

 • potápění se vzduchovým přístrojem do hloubky 18 metrů
 • půjčování potápěčské výstroje v půjčovnách a centrech
 • plnění tlakových lahví
 • k účasti na potápěčských akcích, zájezdech a ponorech
 • vyžádání „nadváhy“ na potápěčskou výstroj u vybraných leteckých společností
Vstupní podmínky
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti (do průkazu před zahájením praxe!) nebo prohlášení o zdravotním stavu
 • věk minimálně 14 let (souhlas zák. zástupce u nezletilých)
Náplň kurzu
 • teoretické přednášky (bezpečnostní pravidla, potápěčská – technika, fyzika, zdravověda) 8 – 10 hodin
 • praktická cvičení v bazénu / chráněném vodním prostoru (použití ABC – vylití masky, ustrojení a použití tlakové láhev, jacketu, plicní automatiky, dýchání 2 frekventantů z 1 přístroje) 4 ponory na cca 20 min
 • praktická cvičení ve volné vodě / moři (použití ABC, jacketu, tlakové láhve, plicní automatiky, neoprenového obleku – správné vyvážení, orientace – kontrola ve skupině, nácvik krizové situace, záchrany) 6 ponorů s přístrojem v doprovodu instruktora v délce cca 15 min.
 • závěrečné přezkoušení, test, certifikace (nutná fotografie pasového formátu)
 • průběh kurzu se upřesňuje s účastníky při zahájení a průběžně se upřesňuje po vzájemné dohodě
Materiální zabezpečení
 • základní potápěčská výstroj (ABC): maska, dýchací trubice (šnorchl) a ploutve – musí mít každý účastník kurzu vlastní
 • tlaková láhev + plnění, jacket, plicní automatika, neoprenový oblek, závaží – zapůjčení v ceně kurzu
Menu