Organizační struktura systému UDI

United Diving Instrutors (dále jen UDI) je instituce s celosvětovou působností, jejímž cílem je na co nejlepší úrovni zajišťovat výchovu, školení a výcvik „Instruktorů potápění“, kteří budou dále na profesionální úrovni s dodržováním nejpřísnějších bezpečnostních opatření a využitím nejmodernějších výukových metod provozovat výcvik potápěčů všech kvalifikačních stupňů a mnoha specializačních kurzů.

Evropská centrála systému UDI

V současné době se sídlem v Norimberku (Německo) – vedená presidentem Andreasem Eserem má jako hlavní orgán „Roční setkání instruktorů se školením“
Presidium dále tvoří:
Reiner Kettel – Vicepresident
Dr. med. Stephan Koegel – zdravotní problematika
Ralf Schäfer – zdravotní problematika, tisk
Ralf Krause – technika

Vedoucí zemských zastoupení:
Maria Dolezyk – Německo
Walter a Gabriela Brunbauer – Rakousko
Janko Janach – Slovinsko a Chorvatsko
Jiří Hruška – Česko, Slovensko, Estonsko, Ukrajina

Evropská centrála vedle hlavní metodické a publicistické funkce, výroby a distribuce materiálů zemským centrálám zajišťuje kurzy a další vzdělávání instruktorů I*** Staff Instructor a I****Honorary Master Instructor a vystavuje certifikace a současně vede evidenci držitelů všech instruktorských stupňů.

Zemské zastoupení systému UDI pro ČR a východní Evropu

Jiří Hruška
Okružní 284
37361 Hrdějovice
Více viz kontakt.