Kurz instruktor potápění

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde